Copyright by Saskia de Boer. De rechten en auteursrechten met betrekking tot de inhoud van deze website berusten bij Saskia de Boer. De inhoud van de site mag slechts worden aangewend voor persoonlijk gebruik. Niets van de inhoud op deze website mag op welke wijze dan ook:

  • worden verspreid,
  • openbaar worden gemaakt,
  • overgenomen,
  • opgeslagen,

zonder schriftelijke toestemming van Saskia de Boer. Neem contact op via het contactformulier.

Schriftelijke toestemming

De redactie is in voorkomende gevallen bereid toestemming te verlenen voor het overnemen van delen van teksten van deze website. Het doel van de over te nemen teksten mag geen commercieel doel zijn. Niet-commerciele doelstellingen zullen meestal wel toestemming krijgen voor het rechtenvrij gebruik van onze teksten. Denk daarbij aan niet-commerciele stichtingen en studenten die een werkstuk willen maken.

Bronvermelding

Mocht u toestemming krijgen voor het gebruiken van delen van deze website dan is een bronvermelding altijd verplicht.