Algemene voorwaarden bio-hcg-dieet.nl

Alle bestellingen op bio-hcg-dieet.nl worden behandeld onder de verantwoording van:

Saskia de Boer

www.bio-hcg-dieet.nl wordt onderhouden door Saskia de Boer, statutair gevestigd in Enschede, Nederland ofwel haar rechtsopvolger(s).

Definities bio-hcg-dieet.nl

Ter verduidelijking hieronder een lijst van definities van gebruikte termen in de Algemene voorwaarden:
1. Ondernemer: de rechtspersoon die op afstand de producten van bio hcg aanbiedt aan consumenten.
2. Consument: de natuurlijke persoon die de een overeenkomst op afstand met de ondernemer aangaat over de te leveren bio hcg producten.
3. Overeenkomst op afstand: een georganiseerd systeem dat door de ondernemer wordt geboden voor de verkoop op afstand van afslankproducten. Er wordt bij het sluiten van een overeenkomst over bio hcg afslankmiddelen uitsluitend gebruik gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.
4. Techniek voor communicatie op afstand: systemen die de mogelijkheid bieden een overeenkomst over bio hcg afslankkuren af te sluiten, zonder dat consument en ondernemer op hetzelfde tijdstip in dezelfde ruimte aanwezig geweest zijn.
5. Bedenktijd: de termijn waarin consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht voor het afzien van bio hcg afslankmiddelen.
6. Herroepingsrecht: dit is de mogelijkheid van de consument om binnen bepaalde bedenktijd van de overeenkomst op afstand af te zien over de te leveren bio hcg producten.
7. Dag: bedoeld wordt een kalenderdag, een etmaal van 0.00 uur tot 24.00 uur.
8. Duur transactie: de termijn waarbinnen afnameverplichting of leveringsverplichting van overeenkomst op afstand is gesteld, met betrekking tot bio hcg producten.

Verzendkosten bio-hcg-dieet.nl

Er zijn geen verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland. Rembourskosten per bestelling bedragen €8,- per bestelling, ongeacht het aantal bestelde bio hcg producten. Kosten voor verzending van bestellingen binnen Europa zijn €15,-, uitgezonderd bestellingen binnen Nederland. Zie voor meer informatie het bestelformulier.

Geschillen afhandeling bio-hcg-dieet.nl

Mochten er geschillen voorkomen dan kunnen die worden gemeld en behandeld bij onafhankelijke Stichting voor klachten: www.geschilonline.nl.